OM OSSGerts lås och larm butik

Om Företaget

Gerts Lås & Larm AB startade sin nuvarande verksamhet 1984 och har sedan dess kontinuerligt utvecklats för att tillgodose det ständigt ökande kravet på moderna säkerhetslösningar.
Vi är idag ett väletablerat fullserviceföretag som erbjuder totala säkerhetslösningar inom områdena lås, larm och passersystem.
En viktig del i verksamheten är den fortlöpande utbildningen av personalen i säkerhets- och nödutrymningsfrågor.
Företaget är auktoriserat och ett ASSA Säkerhetscenter.
Vi har högsta kreditvärdighet, AAA-rating, vilket är en stor trygghet för våra kunder, speciellt för er som vill skriva eller redan har ett ramavtal med oss.

Assa säkerhetscenter logo
AAA logo

Miljöpolicy

Tillsammans skall vi värna om god miljö i vår verksamhet.

Genom:
kunskap och engagemang
val av leverantör ur miljöhänseende
moderna fordon med katalysator
att vara pådrivande inom branschen
att förorda allergivänliga produkter
om möjligt, se till att i våra produkter och dess emballage är återvinningsbara
avfallssortering
att ge kunderna möjlighet att återsända uttjänta produkter

Våra insatser och vårt miljöarbete skall ständigt förbättras genom en helhetssyn på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt ock ekologiskt motiverat.

Naturvårdsverkets logo

Gerts Lås & Larm AB
Hovslagarevägen 37
192 54 Sollentuna
Tel: 08-35 41 00
Fax: 08-35 74 48